Tilbud rengøring Frederikshavn

  • Modtag 3 udmærkede tilbud på rengøring Frederikshavn
  • Billig rengøring - Nye muligheder med 3 gode tilbud
  • Indsend web formularen på kun 4 min.

Billig rengøring

Vi dækker også
postnummer 9900

Oddervej
Munkegade
Morbrovej
Kildevænget
Høyersgade
Jens Stæts Vej
Olfert Fischers Vej
Norgesvej
Lindetvej
Kæruldvej
Lindekrogen
Odensegade
Lisborgvej
Niels Boels Vej
Horsensgade
Peter Freuchens Vej
M.J. Knudstrups Vej
Perregårdsvej
Lundholmvej
Kvisselvej

3 rengøring Frederikshavn tilbud. Brug den gratis online tjeneste

Rengøringsplan: Indenfor den professionelle rengøring er det meget vigtigt, at man aftaler hvilket niveau og hvilken kvalitet, rengøringen skal have. Hvor, hvad og hvordan der skal gøres rent, skal fremgå af aftalen og udformes til en plan. Både den der køber rengøring, den der sælger, og den der skal udføre arbejdet, skal være enige om, hvad ydelsen indeholder. Man får, hvad man har aftalt og forventer, man leverer varen.
Rengøringsrum er et rum til opbevaring af redskaber, maskiner og rengøringsmidler. Det er ideelt, hvis rummet er forsynet med vandtilførsel og en god udslagsvask og meget gerne et bord i arbejdshøjde samt et passende antal hylder. Er meget vigtig på en arbejdsplads - stor eller lille.
Få 3 megasolide tilbud på billig rengøring Frederikshavn. Rengøringsstrategi er de overordnede politiske målsætninger for bygningers renholds- og vedligeholdelsesfunktion.

Behandling af trægulve

Med tiden slides og ridses trægulvet og der opstår behov for genbehandling eller vedligeholdelse af den valgte overfladebehandling. Slidmønstret kan variere meget afhængigt af bl.a. brugsintensitet og trafikmønster. Det største slid sker, hvor brugerne standser eller vender sig. f.eks. foran døre, elevatorer og skranker, på trappereposer og ved arbejdspladser, møde- og spiseborde.
Genbehandling bør ske inden lakfilmen er gennemslidt. Er lakfilmen gennemslidt, er det normalt nødvendigt at afslibe gulvet til rent træ inden genlakering. Nogle trægulve har så tyndt slidlag af træ, at afslibning frarådes eller kun kan foretages få gange. Normalt skal der altid foretages en let afslibning/mattering inden genlakering. Slidte områder rengøres grundigt med universal rengøringsmiddel.

Behandling af lakerede gulve

Lak danner en overfladefilm, som det er unødvendigt at supplere. Derfor kan der anvendes rengøringsmidler, som ikke er filmdannende. Brug af filmdannende rengøringsmidler skader ikke lakfilmen, men resultatet bliver ofte ophobning af plejefilm og et fedtet og snavset udseende.
Ophobet plejefilm fjernes med et ikke-filmdannende rengøringsmiddel. Anvendes vaskeplejemiddel til gulvrengøring, er det nødvendigt at grundrengøre gulvet meget omhyggeligt før nylakering, da der ellers er risiko for at lakken ikke hæfter ordentligt.
Efter grundrengøring bør gulvet vaskes, f.eks. med eddikevand (2 dl eddikesyre 32% til 10 liter vand) for at neutralisere evt. alkaliske rester af grundrengøringsmiddel og sæbe. Nedslidt/gennemslidt lakfilm bør ikke vådrengøres, da vaskevandet trænger ned i træet og får lakken til at slå fra, og snavset fra vaskevandet misfarver træet. Gulvet bør i stedet afslibes og genlakeres.

Eksempel på lokal tilbud rengøring i 9900 Frederikshavn

A1 Polering og Rengøring
Enighedsvej 18
9900 Frederikshavn
CVR: 15807504
Hjemmeside
Aktiv Hverdag Hjemmepleje ApS
Grønlandsvej 22
9900 Frederikshavn
CVR: 31469082
Hjemmeside
Frederikshavns Rengøring Consortie ApS
Kragholmen 15
9900 Frederikshavn
CVR: 29630984
Hjemmeside