Tilbud rengøring Favrskov

  • Få gratis 3 sikre tilbud på rengøring Favrskov
  • Billig rengøring - Sammenlign lokale priser
  • Udfyld formularen online på kun fire minutter

Få 3 Tilbud rengøring tilbud

God pris på rengøring Favrskov - Få gratis 3 rengøring tilbud

29. september 2018. Møl: Klæde og pelsmøl lægger mellem 100 og 150 æg i deres levetid. Æggene er helt små hvidlige æg, der ofte lægges i folder og mellem hårene i tæpper, pelsværk og lignende. De trives bedst ved en temperatur på ca. 25 C, men lever også ved lavere temperaturer, de tåler dog ikke længerevarende frostperioder.
Man kan se mølangreb ved, at de voksne møl flyver rundt, mens larverne lever uforstyrrede i uldtøj og pelsværk. Det er larverne, der forvolder skader ved at gnave hår og uldfibre over ved bunden, sá der opstår huller, Opdages et mølangreb, må man i gang med bekæmpelse.
Først og fremmest ved udluftning, derefter en kemisk bekæmpelse. Derefter må man vaske eller rense de angrebne ting og sørge for, at skuffer og skabe støvsuges grundigt og evt. behandles med et flydende mølmiddel.

Masker og åndedrætsværn

Der findes et antal masker og åndedrætsværn beregnet til forskellige arbejdsopgaver. I disse masker sidder der et eller flere filtre, som skal sørge for, at man ikke indånder farlige partikler, som irriterer slimhinderne eller i værste fald giver varig skade.
Tjek i brugsanvisningen for det produkt (maling, kernikalie etc.) der skal anvendes, om der kræves åndedrætsværn samt hvilke krav, der er. Hos de fleste farvehandlere kan man købe forskellige typer af masker og åndedrætsværn, som skal vælges efter opgaven.
Sikkerhedsbriller beskytter øjnene mod sprøjt fra kemikalier og lignende, I almindelig handel findes der flere typer briller, alt efter formålet. Læs brugsanvisningen på det middel, der skal anvendes, for forholdsregler omkring sikkerhed. Det er især vigtigt at arbejde med sikkerbedsbriller, hvis man skal arbejde med stoffer der kan ætse dvs. stærkt basiske eller stærkt sure produkter.

Arbejde med sundhedsskadelige stoffer

De hyppigste skader ved arbejde med kemikalier er hudproblemer: tørhed, affedtning og eksem. Andre symptomer er irriterede slimhinder, som typisk opstår ved indånding af damp eller væskedråber. I meget slemme tilfælde kan midlerne ætse slimhinderne i luftvejene.
På samme måde kan dampe og væskedråber genere lungerne og medføre irritation i lungerne, Symptomerne er hoste, åndenød, trykken for brystet og almen træthed. Har man mistanke om, at man er kommet til at indånde eller indtage et skadeligt kemikalie, så kontroller emballagen for information og kontakt lægen for nærmere instruktion.
Tips: Når du skal lave en opløsning af rengøringsmiddel i vand, så kom altid midlet i til sidst. Brug lunkent eller koldt vand for at mindske damp og afgasning. Rengøringsmidler virker lige godt, hvad enten de er opløst i varmt eller lunkent vand.

Få 3 Tilbud rengøring tilbud


Eksempler på tilbud rengøring i 8381 Favrskov

Markvart Rengøring
Brynhøjvænget 66
8381 Tilst
CVR: 15158387
Hjemmeside
Erhvervsrengøring Aarhus
Mandøvænget 2
8381 Tilst
CVR: 27891586
Hjemmeside
JKJ rengøring og vinduespolering
Tovhøjvej 12
8381 Tilst
CVR: 31393264
Hjemmeside